מילון  
 
 
 
  ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א הצג הכל
  אב טיפוס

אב טיפוס הוא דגם הנראה ומתפקד בדיוק כמו המוצר המוגמר. הוא מיוצר בדרך כלל מהחומרים שמהם ייצרו את המוצר בייצור המוני. לעיתים מפותח אב-טיפוס כדי להוכיח רעיון.
איסוף מידע

כשניגשים לפתור בעיה אוספים מידע על מוצרים דומים קיימים, על חוקים מדעיים אליהם קשור הנושא, על חומרים ועוד.
איסוף המידע מתמקד בהבטים חברתיים, סביבתיים, בחוקים מדעיים, ובהבטים טכנולוגיים.
ארגון מידע

ניתן למיין את המידע באופנים שונים בהתייחס לקריטריונים שונים: על פי הדרישות. על פי תחומים - מדעי, חברתי, טכנולוגי. על פי קהל היעד.
בחירת פתרון

בעת בחירת הפתרון:

1. בוחנים כל אחד מהרעיונות לפתרון ביחס לדרישות שהוגדרו (עונה/ עונה באופן חלקי/ אינו עונה).

2.  בוחנים כל אחד מהפתרונות ביחס לדרגת חשיבותה של הדרישה ואם היא הכרחית או רצויה.

3. בוחנים כל אחד מהפתרונות ביחס לקריטריונים נוספים כגון זמינות משאבים, ומיומנויות הנדרשות לפיתוח הפתרון.

בעיה טכנולוגית

בעיה טכנולוגית היא שאלה שפתרונה מביא לביטול מצב לא רצוי.
היא מוגדרת כשאלה המתחילה במילים "איך?" או "כיצד?"

לדוגמה: כיצד לתכנן ולבנות כסא לאפניים?

 


 

דגם

דגם הוא תבנית (בדרך כלל מוקטנת) של מוצר או מבנה כלשהו, שיוצרים כדי להציג את המוצר או המבנה ולבחון את המערכות  המכניות או האלקטרוניות. הדגם נבנה בדרך כלל מחומרים רכים.

לבניית דגם שתי מטרות:

1. הצגת הרעיון.

2. בדיקת ייתכנות - בדיקת הפעולה של המוצר.

אם ברצוננו רק להציג רעיון (צורה, מבנה, צבע ועוד...) בעזרת הדגם, למשל מבנה מייבש שער, אין צורך לבחור בחומרים אמיתיים אלא בחומרים נוחים לעיבוד ולהצגה. לעומת זאת אם ברצוננו לבדוק את פעולת המוצר עלינו לבחור חומרים שיאפשרו בדיקת ייתכנות.

דרישות הכרחיות ורצויות

דרישות הכרחיות הן דרישות עליהן חייב הפתרון לענות, אי אפשר להתפשר עליהן.
לעומת זאת דרישות רצויות הן דרישות שניתן לוותר עליהן או להתפשר לגביהן. לגבי הדרישות הרצויות יש להתייחס לדרגת חשיבותן.
האדם המתכנן הוא המחליט לגבי דרגת החשיבות של הדרישות השונות, בהתאם לשיקולים שונים.
לדוגמה: הדרישה של גודלו של הכסא היא דרישה הכרחית ואילו לגבי הצבע אפשר להתפשר היא רצויה.
דרישות מהפתרון

הדרישות מהפתרון הן כל דבר שאנחנו רוצים שהמוצר יענה עליו.
לדוגמה: הדרישות שלנו מהכסא לאפניים: יתאים לגודלו של הרוכב, יהיה בצבע בהיר שלא יתחמם
הערכת הדגם

מעריכים את הדגם על פי הדרישות אותן הצבנו בשלב הראשון. ומעלים רעיונות לשיפור הפתרון.

הפתרון המתאים ביותר

כדי לבחור בפתרון המתאים ביותר מבין הרעיונות שהועלו משתמשים בשיטה של מתן ניקוד לכל פתרון בהתאם להתאמתו לדרישות השונות.
הפתרון המתאים ביותר הוא בעל הניקוד הגבוה בתנאי ש: הוא חייב לענות על כל הדרישות ההכרחיות שהוגדרו.
יכול להיות שפתרון יקבל את הניקוד המירבי אך לא יענה על הדרישות ההכרחיות. במקרה זה לא נבחר בפתרון זה.
כאשר ישנם רעיונות שונים אשר עונים לדרישות שונות אפשר לשלב ביניהם כדי לענות על מירב הדרישות, ולהגיע לפתרון מתאים יותר.

מקורות מידע

מקורות המידע הם: ספרים, אנציקלופדיות, מאגרי מידע ממוחשבים, אינטרנט, מומחים, משתמשים, מעבדות וחוקרים, מפתחים, סרטים, ועוד...
סרטוט בקנה מידה

מסרטטים סרטוט בקנה מידה כדי להציג את הרעיון בצורה מוקטנת וכדי לראות את היחסים בין הגדלים השונים של חלקי המוצר והתאמתם לסביבה.

עבודת צוות

עבודת צוות עדיפה על עבודה לבד כי:

1. כאשר יש יותר אנשים יש יותר רעיונות.

2. במהלך האינטראקציה בקבוצה עולים רעיונות נוספים.

3. יותר נעים לעבוד ביחד - לתרום לקבוצה ולקבל ממנה רעיונות ועידוד (גם ביקורת).

צורך

צורך הוא משהו הדרוש לאדם.
קיימים צרכים קיומיים ההכרחיים לצורך הקיום ואי אפשר לוותר עליהם. כמו: מזון, מים ומחסה.
קיימים צרכים אחרים שאינם הכרחיים אך הם רצויים כמו: סטטוס, נוחיות ועוד.

צורך ודרישות

צורך הוא משהו הדרוש לאדם ואילו דרישות הן הפרוט של הצרכים. כדי ליצור כסא לאפניים שיענה על הצורך בנוחות, הדרישות ממנו הן: גודל וצבע...
רעיונות רבים

יש להעלות רעיונות רבים לפתרון הבעיה משום:

1. ככל שמעלים יותר רעיונות יש מגוון רחב יותר של אפשרויות לבחירת פתרון מתאים.

2. במהלך העלאת הרעיונות מתגבשים רעיונות לא שגרתיים.

3. כשיש יותר רעיונות לפתרון אפשר להיענות ליותר דרישות.

תכנון ופיתוח

כאשר מתכננים ומפתחים רעיון מבצעים את הפעילויות הבאות:

1. סרטוט בקנה מידה.

2. בחירת חומרים לבניית הדגם.

3. בחירת כלים ומכשירים לביצוע.

 

:רשימת המונחים

אב טיפוס  

איסוף מידע  

ארגון מידע  

בחירת פתרון  

בעיה טכנולוגית  

דגם  

דרישות הכרחיות ורצויות  

דרישות מהפתרון  

הערכת הדגם  

הפתרון המתאים ביותר  

מקורות מידע  

סרטוט בקנה מידה  

עבודת צוות  

צורך  

צורך ודרישות  

רעיונות רבים  

תכנון ופיתוח